Monday, January 26, 2015

V.A.T. per Jan 1, 2015

Er wordt door Brussel heel wat regeltjes bedacht. 
Eén van de laatste is de V.A.T. per 1 januari 2015 op Elektronische Diensten. 

Ten gevolge daarvan, las ik dat er patronenverkopers binnen de EU zijn, die per ingang van
die datum GEEN verkopen meer doen BINNEN de EU. 
Er zou voor hen en voor de klant teveel afdracht moeten worden betaald.
Buiten de EU worden de patronen wèl verkocht.

Toen ik dit las, zakte mijn broek af van verbazing. Dit kan toch niet de bedoeling zijn ?!
De handel BINNEN de EU een beetje traineren !! 

Ik ging op onderzoek uit. Eerst maar eens zoeken op de site van de Belastingdienst.
Jeetje, die site mogen ze ook wel een keer "makkelijker"  maken. Ze zoekt je het ram-bam en dan nóg vindt je niet wat je zoekt.
De on-line  "vragen-beantwoorder"  sloeg op tilt.

En toen werd ik ziek. Grieperig, snotteren, hoesten, rillen/heet. Dus àlles heeft nu minstens
een week op zijn gat gelegen. Letterlijk haha. 
En manlief maar boodschappen doen en koken. 

En toen was het maandag 26 januari 2015, en kon ik mijn drang om dit uit te zoeken niet meer bedwingen. [goed teken, want dan zit er weer wat leven in  ;) ]

Telefoonnummer van de belastingdienst opgezocht, bsn bij de hand, batterij vol.
En een stukje papier en pen, en niet te vergeten : de tissues. Want het genies en gesnotter gaat gewoon door.

Na het welbekende, ellenlange keuze-menu en de ontelbare  "een ogenblik geduld aub" , eindelijk een mens aan de lijn. ....... die me doorverbond ....... die me doorverbond, en ja eindelijk !!!  :)
Deze derde dame begreep mijn vraag !!

Het mysterie is opgelost.
De V.A.T. is per 1-1-2015 van toepassing op elektronische diensten binnen de EU.
Maar enkel, wanneer deze elektronische dienst ON-LINE wordt geleverd.

Met andere woorden :
Als de verkoper een product levert in .PDF-vorm en na betaling deze .PDF on-line gedownload kan worden, DAN is het een elektronische dienst en is de V.A.T. regel WEL van toepassing.
Maar let op :
Als de verkoper een product levert in .PDF-vorm en de klant, na betaling, deze .PDF levert via een email, dan is het GEEN elektronische dienst en is de V.A.T. regel NIET van toepassing.

Dame drie aan de lijn vertelde me dat hierover enkel een interne memo bij de belastingdienst is.
Er staat niets over op de site. 
Maar ook daar ben ik mee bezig ;)

Zo, ik denk dat er een heleboel mensen blij zijn met deze uitleg. Want er is volgens mij enorm veel verwarring over. Geen wonder, als er voor de consument en verkoper niets over te vinden valt !!

Update: n.a.v. mijn bovenstaand schrijven, kreeg ik enkele reacties, waaronder de link naar een heuse anti-VAT campagne :) Hieronder de link :
EU VAT action Challenge 
Ondertussen blijkt de weerstand en lobby tegen deze EU VAT al veel groter dan ik vermoedde. Wil je er meer (Engels) over lezen ? Klik dan HIER  (een openbare fb-pagina)
Blijkbaar hanteren alle EU-landen weer andere methoden om de nieuwe regel toe te passen. Zo geldt in Nederland een email niet als elektronische dienst, terwijl andere landen dat wel zo beschouwen. 
De micro-bedrijfjes in de EU wordt het onmogelijk gemaakt om zo nog iets binnen de EU te verkopen.

                                               ........................


Every now and then, Brussels comes up with some new rules.
One of the latest is the V.A.T. on Electronic Services within the EU.

As a result, I read that there are pattern sellers within the EU
that do NOT sell anymore WITHIN  the EU as from Jan 1 2015.
The price for them, as well as the customer, would be absurd high.
So they sell only outside the EU.

When I read this, my pants fell down in surprise. This can't be the intention!
To stall the trade within the EU ??!! 


I just had to investigate. Let's first take a look at the site of the Tax Administration.

Jeez, that site could be made a bit "easier" for the visitor. It takes a lot energy to search

and even after that ... you do not find what you are looking for.

The on-line "answering-machine" went bazurk.

And then I got sick. Flu, sniffing, coughing, shivering / hot. 


It was a full-stop for everything.  
And my hubby did all the shopping and cooking.

This Monday, Jan 26 2015, I could no longer do nothing. I just HAD to go on with my search about V.A.T.

So I got the phonenumber of the tax-office and my personal number at hand, a full battery.

A piece of paper and pen, and last but not least :  the tissues. Because the sneezing goes on.

After the well-known, endless menu with choices and the innumerable "please hold for just another moment", finally !
A real human being at the other end ....... who had to put me through .......  who had to put me through, and yes finally !!! :) The third lady understood my question !!

The mystery is solved.

The V.A.T. per 1-1-2015 applies to electronic services within the EU.

But only when this electronic service is delivered ON-LINE.

In other words:

If the seller delivers a product as a  .PDF  and after payment this .PDF can be downloaded at the site of the seller, THEN it is an electronic service and the V.A.T. rule applies.

But beware:

If the seller delivers a product as a .PDF and delivers that to the customer in an email,  then it is NOT an electronic service and the V.A.T. rule does NOT apply.

The third lady told me too that there is no information about it on their site.
But I am working on that  ;)

Well, I think there are a lot of people relieved after this explanation.  

For it seems to me that there is a lot of confusion about it. 
No wonder, if the consumer and seller can't find any proper correct information !!


Monday, January 12, 2015

Poncho Heatwaves Update !

Poncho Heatwaves update ! 

In mijn blogpost van november 2012 vertelde ik over een poncho, die ik had gemaakt naar eigen patroon. Je vindt het  HIER.
Ook had ik het patroon in het Engels beschreven, maar nog niet in het Nederlands.

Dankzij een facebook-kennis, ben ik eindelijk begonnen aan de Nederlandse versie.
De Engelse versie heb ik verwijderd, want ik trof daar toch wat onregelmatigheden in aan. 
De gecorrigeerde volgt dus nog.

Ik ben nu nog bezig met de oker-kleurige poncho in tweed (bovenste foto hieronder), maar heb inmiddels het patroon wel klaar.
Daarom wil ik het graag nu al online zetten voor je om te downloaden. 

Je kunt het HIER als .pdf uit mijn wolk plukken ;)

Heel veel plezier ermee ! 
Als je er ook een hebt gemaakt, en me een foto stuurt, plaats ik deze onder mijn foto, met vermelding van je naam. 

Hou je haaks :)