Monday, February 25, 2013

Wibra haaknaalden - Dutch crochet hooks

I've been looking for cheap Wibra hooks, since I committed myself to go teach crochet to 12-13 year olds at a highschool. Schoolbudgets are tight, so I went on a search for those hooks. I read they exist and were sold for € 0,69, so I went to every Wibra-shop in my area, but without any luck. Most shops didn't even seen them either. So, what to do ? I went looking for crochet needles on a Dutch sellers-site. And guess what ??!! There I found someone that sells 6 of these hooks for € 9,95 
So, instead of paying € 4,14  for 6 hooks at the Wibra shop, now they cost more than the double of that.

I refuse to buy them for that price ...


 
Een poosje geleden heb ik toegezegd om op een school voor voortgezet onderwijs, haak les te gaan geven aan de brugklassers. Schoolbudgetten zijn krap, dus ging ik op zoek naar de haaknaalden van de Wibra. Ik had gelezen dat die nu ook ergonomische haaknaalden verkopen voor € 0,69. Dus ik op pad naar elke Wibra-filiaal in onze omgeving, helaas zonder resultaat. Bij de meeste filialen hadden ze ze zelfs nog nooit binnen gehad. Dus wat nou ? Dan maar eens op Marktplaats kijken. Ik geloofde m'n ogen niet: daar vond ik een handelaar die deze 6 van deze haaknaalden verkoopt voor € 9,95
Dus nu kosten er 6, in plaats van € 4,14 in de Wibra shop, ineens meer dan het dubbele.

Ik weiger ze te kopen voor die prijs ....

I'll keep you in the loop

Hou je haaks


March 6: Well I said to keep you in the loop: guess what ?!  Today I got a tip that these crochethooks had arrived again. I have enough hooks to use at the school, yeah .... happy :D

6 maart: Ik had beloofd jullie op de hoogte te houden: en raad eens ?!  Vandaag kreeg ik een tip dat de haaknaalden weer binnen waren. Ik heb nu genoeg naalden om op de school te gebruiken, jippie ... happy :D 
 


Thursday, February 21, 2013

The Diamond Ridges Hat + tut --- Diamant Muts

I've made this hat already so many times, that I've  lost count. 
As you will see, the original pattern calls for a small,  ribbed brim. 
But pigheaded, as I am, I like a real, wide brim. I keep thinking that's  more feminine.

Now I'll show you some pictures of this hat, in different colors and with different decorations.

But first I will have to apologize for my blog-name in big on every picture. I hate it, but due to the fact that there are copycats, that don't link back. So, I'll just have to. Sorry, dear readers  :( 
Note: scroll down for tutorial

Deze muts/hoed heb ik al zó vaak gehaakt, dat ik de tel ben kwijt geraakt.
Zoals je kunt zien, geeft het patroon een korte, geribde rand aan.
Maar ik ben eigenwijs, ik hou van een échte rand. Ik blijf dat veel vrouwelijker vinden. 

Hierna zal ik je wat foto's van deze muts laten zien, in verschillende kleuren en met verschillende decoraties. 

Maar eerst wil ik mijn excuses aanbieden voor mijn blog-naam over alle foto's. Ik vind het foeilelijk, maar het moet wel vanwege het feit dat er copycats zijn, die niet terug linken. Dus dit moet gewoonweg. Sorry, lieve lezers :(
Noot: scroll naar beneden voor tutorial
 


Well, let's start with the one I really knocked myself out with. Complete with a black flower (with beads !!)  and red feathers on both sides. I nicked those feathers from an old boa. 


Laten we beginnen met de muts waarmee ik helemaal uit m'n dak ben gegaan. Kompleet met een zwarte bloem (met kraaltjes!) en rode veren aan beide kanten. Die heb ik van een oude boa gepikt.If  I'm not mistaken, this was the first one I made. I did no decorations on this one. But I wanted to show it to you, because you can see the diamond ridges so well. I crocheted it with a baby-soft yarn.

Als ik me niet vergis, was dit de eerste die ik maakte. Hier heb ik geen decoraties op gemaakt, maar wilde het je laten zien vanwege het goede zicht op het patroon van de muts.
Ik haakte deze met een baby zachte wol. (Zeeman Babysoft)

  

This one doesn't fit any of my model heads, because it's too small for that. It's really meant as a sweet little hat for a sweet little girl. With the puff-stitch flowers. a.k.a. Mollie Flowers (with tutorial).
 
Deze past op geen van de twee model-hoofden die ik heb. Daar is het te klein voor. Het is dan ook een lief, klein hoedje, bedoeld voor een lief, klein meisje.
Met een Mollie Flowers decoratie. 
(daar vind je een foto tutorial, dus ook makkelijk te maken voor niet-Engels-lezenden) 

With a different color yarn and flowers, it looks like it's a completely different hat. So, you can make this hat to anyones liking.

Met andere wol en andere bloemen, wordt het weer een totaal andere muts. Deze muts kan je dus naar ieders wens maken.

This is how it looks like with a very short brim. Without the flower it even suits a man.

Zo ziet het er uit met een hele korte rand. En zonder de bloem, zal het een man zeker ook staan.

This one I made in combination with a contrasting yarn in the brim area. Gives it a great look I think. 
The scarf I crocheted in a slanted stitch variation. Because it's the same yarn as the hat, it goes well together. 
Really anything will look good on this girl, BTW  ;)


Deze heb ik gemaakt in combinatie met een contrasterende wol in de rand. Persoonlijk vind ik dit een erg mooi effect geven.
De sjawl heb ik in een variatie van een gekantelde steek gemaakt. Omdat het met hetzelfde garen is gemaakt, past het goed bij elkaar.
Maar deze meid staat werkelijk àlles baaidewee ;)


The (free) Ravelry download pattern can be found HERE
The pattern gives only one size, so you'll have to experiment with yarn and hooksize, to obtain a different gauge.
I used a yarn, suited for hook G 4mm and worked the hat with a 4,5mm hook. This will fit an adult female.
If you don't have a Ravelry-account, or you don't want one, you can always email me to send it to you.

Het (gratis) Ravelry PDF patroon vindt je HIER 
Als je nog geen (gratis) Ravelry-account hebt ..... meteen aanmaken. Er staat heel veel op. En de zoekfunctie is erg makkelijk.
Het is een Engels patroon. 
Het patroon is in één maat gemaakt, dus om de muts groter of kleiner te maken, moet je met de wol en de haakmaat experimenteren.
Ik heb wol gebruikt dat geschikt is voor haak 4mm, maar gebruikte een 4,5mm haak. Dit past een volwassene.
Onder andere de Baby-soft van de Zeeman en de Bianca van de Wibra zijn een goed voorbeeld.
Mocht je geen Ravelry-account hebben, of er geen willen aanmaken, dan kan je me altijd mailen, zodat ik het je toestuur. 
Onderstaande tutorial is alleen in het Engels, omdat het patroon in het Engels is.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tutorial clusters in rows  5 - 6 - 7:

I noticed some have difficulties crocheting the clusters in this hat, so upward of row 4 I made a photo-tutorial, how to do the clusters.
When you click on the pictures they'll be enlarged.
Ofcourse you don't, but for this tutorial I began every row in a contrasting color, so it's easier for you to see.This is how your work looks after you've finished row 4


Thursday, February 14, 2013

Hip Hip Hurray -- Hiep Hiep Hoera

Today, February 14 is Valentine's Day, but also the first anniversary of my blog.
I was só surprised by the cake I got as a  present. 
It was baked and decorated by the daughters of my friends. Else (12) and Lieke (almost 11): thank you so much girls  ♥ 

Vandaag, 14 februari is het Valentijnsdag, maar ook de eerste verjaardag van mijn blog.
Ik werd helemaal verrast door de taart die ik cadeau kreeg.
Else (12) en Lieke (bijna 11), de dochters van mijn vriendinnen, hebben deze taart gebakken en gedecoreerd :  héél hartelijk dank lieve meiden ♥
                                                                    ---
This is the perfect moment to thank all of my followers and friends, here on my blog (184) , as well as at my facebook-page (153). You've been so kind. It keeps me going, knowing that my posts could inspire you in a way to make your own great projects. Over 85.000 pageviews in one year  is beyond all my expectations ! I love you guys !

Dit is hét moment om al mijn volgers en vrienden, hier op mijn blog (184) en op mijn facebook-pagina (153), te bedanken. Jullie lieve reacties waardeer ik enorm. 
Het houd me doende, te weten dat mijn posts op de één of andere manier kunnen bijdragen om iemand te inspireren om hun eigen schitterende creaties te maken.  
Meer dan 85.000 pageviews in één jaar, is veel meer dan ik had durven dromen. 
I ♥ van jullie !
                                                                  ---

 And now finaly the moment to cut the cake : 
 En dan nu eindelijk hét moment om de taart aan te snijden:
Tadaaa .... is this a great cake or what ?! Including yarn, crochethook and balloons !

Tadaaa....is dit niet een geweldige taart ! Inclusief garen, haaknaald en ballonnen !


                                            Happy Valentine's Day
 

I'll keep you in the loop ;)
Hou je haaks;)